Butt ProfilButt CertifikatyButt ReferenceKontakty

 
 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

VOSTAV MORAVA a.s.
Stavební společnost založená v roce 1999, držitel certifikátů ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 26000.

Statutární orgán
Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva
Ing. Vlastimil Ondruš, člen představenstva

Právní forma společnosti
VOSTAV MORAVA je akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 4234. Změna právní formy z VOSTAV MORAVA s.r.o na VOSTAV MORAVA a.s. byla pravomocně zapsána Krajským soudem v Ostravě k 1.12.2009.

Cílem společnosti VOSTAV MORAVA je stát se předním dodavatelem standardních a specializovaných stavebních projektů a prací pro náročný trh s využitím zkušeností při plánování staveb, projekční přípravě a zejména dodávce prací a služeb.

Inženýrská činnost
V rámci inženýrské činnosti zpracujeme na základě investičního záměru kompletní projektovou dokumentaci, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy a vydání stavebního povolení.